צוות העמותה

 

Educational Director

  Oria Elias

  oria@maagalim.com

 

Training Coordinator

 

  Avivit Kahufman

  avivit395@gmail.com

 

Training Coordinator

 

Pdut Liberman

  pdut@maagalim.com

The Team

The 2017 Presidential Award for Volunteerism​

The 2017 Presidential Award for Volunteerism​