צוות העמותה

 

Educational Director

  Oria Elias

  oria@maagalim.com

 

Training Coordinator

 

Avigail Huri

  avigail3201@gmail.com

The Team

The 2017 Presidential Award for Volunteerism​

The 2017 Presidential Award for Volunteerism​