צוות העמותה

 

Coordinator and projects

   Netanel burstein

  Netanel169@gmail.com

 

Director of Operations

   Yaarit Yair

  yaarit@maagalim.org

 

Vice President

 

  Haim Halperin

  haimh@maagalim.org

 

 National Service subsidiary

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rotem Ben Shitrit

  b12@maagalim.org

 

Secretariat

 Shulamit Ben Adiv

  md@maagalim.org

 

Secretariat

   Havazelet Cohen

  kesher@maagalim.org

The Team

The 2017 Presidential Award for Volunteerism​

The 2017 Presidential Award for Volunteerism​